הנאו-נאצים עשו וידוא הריגה /
כעכביש העסוק בוידוא אריגה /
ואזעק: הכיצד דם יהודי הפקר? /
נמתח את גוונו במלוא הזקר /
ונערוג לארצנו בוידוא עריגה /

(נכתב בעקבות הטבח המזוויע בבית חגי, 31.8.2010)