נאמר: "אל תשליכני לעת זקנה" /
שהרי תואר הקשיש בדי עמל נקנה /
ואל תשלח ידך אל הבא בימים /
שכן באין חזון ייפרעו העמים /
ונפש מעוותת לא תשוב לתקנה /

(24.11.2010)