איזהו עשיר? השמח ברוב הארי /
כך המצב במדינתנו, לך תארי /
שלטון ההון גוזל את כבשת הרש /
והוא הוא בבחינת הרצח וגם ירש /
ולצערנו כי רב, בגלעד אין צורי /

(10.11.2010)