האשה שמה פעמיה לרקוד /
ואת הרחבה תקפיד לפקוד /
שהריה לוקה במחלת המחלת /
וסוחפת אף מי שאחוז בזחלת /
ועל הענטוז תמשיך לשקוד /