למצוא ביקום כולו אדם הגון /

זה כמו התרתו של בעל עגון /

כאיתור מים חיים על הלבנה /

כחילובה של הגבינה הלבנה /

כדג רקק הרוחץ בכפיו רקון /

 

(22.1.2010)