לעניות דעתי יש תשובה בתורה,
מדוע נבחר אברהם לילך לארץ החזון לממש את כל ה"ארציות" בהתגלמותה המלאה.
בפרשה הקודמת [פר' נח] תרח "גורר" את אברהם ושריי לארץ כנען כמזור לעקרותה.
הם נתקעים בחרן ואברהם ושרה חושבים שיש להם הרבה הרבה "ילדים" בסביבה, בארץ של חרון ואמצו הרבה ילדים עזובים , הצילו והחיו הרבה נפשות
הוא שנאמר :
"ואת הנפש אשר עשו בחרן".
היתה זו עילת הבחירה של אדם, שפועל ללא ליאות,למען האדם למען הצלם. הוא האיש, אשר שכלל למעשה את הנוסחה של נח : "הולך עם אלוקים"[באמצעות צלמו שעלי ארץ] ולא "את האלוקים" [כיעד אין סופי בלתי נתפס]
ולכן איש החזון הזה, צריך היה להגיע ומהר לארץ האופטימום לממש את חזון האופטימום של : "אב המון גויים" ולהיות ברכה לאנושות