האמת,

 אלוקית יותר

 ממים של חיים

 אשר נמצאים בכל מקום

 מתהום רובצת תחת

 ועד רקיעי שמיים מעל

 והיא האמת נוחלת בהוויה

  גם היא

מחלחלת למעמקים

ויש  והיא

גם רותחת

 מהבל פיהם העז

 של בני האדם

 עולה מעלה מעלה

 כקטורת של עשן

 להתגשם כאבני אלגביש

 לערוף כמטר של שילומים

 ואשרי האיש

 אשר ראשית לו כאחרית

   א - מ ת

  אלוהים קרובים אליו

 כמו אלף למם

 עד אם

 מת