עצב

עוטף אותך בשמיכה

אתה נאטם מפני העולם

דמעות הופכות לנוזל בתוך חבית

נשמת אפך

 

שיר

סוכך עליך ככנף מרעידה

סופג את הרטיבות המלחלחת

עושה ספונג'ה לנשמתך

הרטובה