שקיעה

שככת הלהבה.

עוד מעט ישאר רק

פס צר של אור.

מדוק הזיכרון יעלו

בחשכת הליל

חזיונות ימי אביב נעימים

ושדות פורחים.

ודאי שלא הערבות

הצחיחות,

אלה שנחרכו עד כליה

בשמש הבוגדנית של אותו הקיץ.