מיתמר עמוד החול

במישור רוח האתמול

שואף לגעת בחולין

ובקודש

*

גלגל השמש נסתר

אך מכה בקרניו

אתה לא

במוקד

נסחף עם הרוח

וקולך

קול צעקה נשחק

הולך דועך

ונמחק