חייכי אליי את מיטב חיוכייך העולים מתוך תמונה -תמונתך הביטי בי באותה חמדה גלויה העולה כפורחת לאור שמש אביב -אביבך קרבי אליי ברוחב צעד קל תני ידך בידי ונפסע יחדיו בחן בשקיעה הדורה -הדרך