מי שחוצה את הגבול
מגיע לארץ אחרת.
לרגלי ההר במערב
השמש שוקעת בשלוש,
איכרים חורשים
תלמים קצרים
לרוחב החלקות,
עד רדת החשיכה
עד יילל התנים.
שערי החצרות
 פונים למזרח
ארבע מדרגות
עד לפתח הבית.
חבלי כביסה
 בחצר האחורית.

מי שעובר את הגבול
לא ישמע פעמוני כנסיה,
לא יראה צריח של מסגד,
או מזוזה בפתח בית-כנסת.

הוא יתבונן סביבו
יכרע על ברכיו,
ישלב את ידיו,
וישא תפילה חרישית
לאלוהיו שבנשמתו שלו.