המשך, המשך לרוץ
וחלילה אל תעצור
אל תמצא תירוץ
כי אין לאן לחזור.

רוץ, אך אל תשקע
בחולות טובעניים
היזהר לבל תתקע
בחיים תובעניים.

הדרך שבה בחרת
תוליכך אל המשעול.
בשביל שבו הלכת
ת
תגבר על כל מכשול.

אם היטבת דרכך לבחור
במעשי ידיך תוכל לשלוט.
אם תהסס ותביט לאחור
יהיה סופך כאשת לוט.