עיר באבק המדבר

שרועה בין בקעה והר

צהבון לס לנגב עיניים

ועמוד אבק יחץ לשניים

יחשוף דמותה הבוהקת

בלאות צהריים פוהקת.

 

מנגינת בלוז דרומית

סלילנית ועצלנית

חולפת בינות הרחובות

ואור חזק

מאיר לבבות

 

אדמת מדבר דלה

בגבול מחוז הציה

קולטת השבים לביתם

בגופה הצחיח לב חם

 

 בדרכי אברהם שבת אחים
ובמדבר מלון אורחים:

נחל אכזב צמאונו ניחר

מול דקלים מספר

אשל גדול מטיל צילו

מול חום המכביד עולו 

ובשכונות ה"עמך" הישנות

בתי בטון ארוכי מידות

מן החלונות אל השכונות

מהשמחות אל הששונות.

ריח תבשילי שבת עולה אל על

ניחוח דגים וסלט מפולפל.

 

הנה

דמותה מדבר אורחות דרכים

וליבה
זר פרחים.