שרשרת זהב שרשרת זהב היא עדי על צוואר הילדה, לעדי תליון לב מוזהב, בו חרוט שמה. שרשרת זהב היא חוליה, ב"פיתחו את השער", של מולודובסקי קדיה. שרשרת זהב היא חוברת, אשר בשבת בביתנו הייתה נקראת ושמה האידי הוא: "די גאלדענע קייט".