עימעום עולמי תוקף, מבחיל

והמילים ברורות ורחוקות

עוקצות אורי.

התווים מזמזמים, רוחשים בשקט מעצבן

הכל עגול, אדיש.

הייתי רוצה לשאוג, לנפץ את בועת לבי,

לשיר עד שמישהו יבכה,

עד שאבכה, אני.