כבאר

אשר בכתה מים להקל-

גוף לא רוה מהם,

באדמה לא חלחלו,

נעלמו.

ולא נתחלחלה האדמה.

 

עדין מלאה הבאר

לא תִדָלה

לא תִמָחֶה