ירוק ירוק, ירוק ירוק... תריח את השקט -היא אמרה- תטעם את השלווה כל ששת חושיי נדרכו נוכח אותו ירוק שבעיניה וסביבה...