"...יש פעמיים בשנה בהם יוצא לך לצחצח שיניים: בערב פסח, ובערב יום כיפור. אה, ואם אתה נפגש עם מישהי יש לך עוד כמה..." (פ., בפה מלא משחה, אחרי סעודה מפסקת)