בלילה-

שמעתי את אנחותיך

בבוקר-

את צעקותיך.

ובין לבין,

את הפצרותיך.

משפטים משוננים

ירית מגרונך

וחצאי מילים

התגלגלו על לשונך.

הסהר הביט בך וחייך

משום שידע

מהי

עוולת שווא.