בזמנים שהכל זה כזה וכאילו ואוצר מילותיי עני, כזה כאילו פורש ידיי ולוקח, נוטל מבעל הבית ויוצא