חצאי משפטים

קטועים באמצע

כשהמתח בשיאו

והשברים נשארים

תקועים עמוק

עפים מסביב

מטפלים

בדברים הלא נכונים

באנשים הלא נכונים

ואנחנו

ממשיכים לדמם

עד הסוף

סוף הכאב

כשמגיע האדם המושלם

החצי השני

תאום

שמבין אותך

גם רק במבט

שאתה אוהב אותו

כאח

גם בלי

לדעת את שמו

אתה יודע מה

הוא באמת רוצה

ממה הוא

באמת מפחד

את מי הוא אוהב

אבל מעולם לא שמעת

את קולו

עליו

אבל הוא מאיר את יומך

_________

מוקדש ליוצר צורה...