בית א.

יום שבת הוא יום עצוב.

יום עצוב הוא יום שבת.

מי אמר שאין רעש ביום שבת?

ומי אמר שיש מנוחה ביום שבת?

בית ב.

יום שבת קרב ובא.

ואני עצוב מתמיד.

הכול חסר לי מסביב.

השכל הישר.

אהבה טהורה.

בית ג.

ואני עכשיו מחכה ליום שבת.

הרוח נושבת לתוכה.

החלון יודע את שבת הקודש.

ואני?

מה איתי?

בית ד.

יום שבת הגיע.

יום שבת יום של תאווה.

רובץ בתוכי כעס חמאס.

רוצה לדעת מה קרה.

רוצה לדעת מה יעלה בגורלי.