איני נושא עוד בדמעותייך

פנייך ישקיטו עצב בחיי

מבט אל האופק שאין סופו

יקומנו יתום בשלווה

 

איני נושא עוד בדמעותייך

כל עצב אסתירנו מוות

זיו פנייך משמחני

ברננה תלדי בנים

 

איני נושא עוד בדמעותייך

העלית את ימתנו

לא יחסר כל טוב

ימים ונהרות קולך

______________________

אף פעם לא ניסיתי לכתוב בסגנון הזה, ואני ממש ישמח לקבל הערות והצעות לשיפור...