ושוב אני נזכר במשטרים אפלים

אשר אמרו: לפה, אין כניסה ליהודים

היינו מכניסים! אבל אתם מפריעים

לכל העולם וגם קצת פה. לגרמנים.

פעם גרמנים, היום ערבים

ואותנו מעיפים לכל הכיוונים

כשהיינו בגולה זה היה עצוב

אבל כשהגענו לארץ הישראלי

קשה לראות את השלט:

"לכאן,אין כניסה לא לכלב ולא ליהודי"