השנה חולפת

והחודשים עוברים

ועץ בשיא פריחתו

החל להשיר עליו

בדרכו רבת התלאות

אל שנת החורף

הנעימה והנוחה

 

מאבד פרותיו

ועליו זהובים

נופלים אט אט

ל המצע הרך

של חבריהם

שנפלו בטרם זמן

עוד באמצע החום

 

העץ מקבל נסיונו

ולומד אט אט

את עונות השנה

את חילופי העונות

מתי להפריח מחדש

את בניו מגניו

מפני השמש העזה

 

השנה חולפת

והחודשים עוברים

ועץ בשיא פריחתו

החל להשיר את עליו

ואני עוד מחכה

מחכה ומצפה

לשמש החמה שתבוא