אינך עוד ואני רק

נשמה עלתה נשמה ירדה

ועוד אחת

שהיא אתה ואיננה אתה

צלמך

זכרך

זכותך

ואנו כאן

בדמייך חיי