הנוף מטושטש

אני לא רואה דבר

מריחות של צבעים

צבעים חיים

צבעים מתים

שחור