קראי אותי
מה עובר על בדל שפתיי
זו אהבה?

והיכן הביטחון?
בגדול.
ובקטן? חושב על גדול. ואת-

אוהבת?
ואיך לא נדע ואיך נדע
ומה יהיה עם הרבה סימני שאלה
כי עכשיו- זה נתון
ובעוד שבועיים, שבוע, שעה

מה תאמר אז הבטן
מה יטען השכל
והדרך
שלי ושלך
מצטלב. ומקביל.