פיגוע בנחל תלם.

אין מקום להתהלך בבית

החדרים עמוסים:רהיטים,

רגשות, אנשים

עמוסים מועקה של חלל צר

מלהכיל אותי, אתכם יחד.

וקר בחוץ מכדי לרוץ לנער כיסים

ולב

קר

בחוץ מכדי לפתוח חלון ולצעוק על הלילה

שהחושך שלו אסור שייכנס פנימה

וכמה פעמים אפשר להגיד

והוא לא לומד

הוא נכנס הביתה

מתיישב בכל החדרים

הצפופים בו

כך שאין לי מקום

אין מקום להתהלך פה בכלל.