דמותך היפה, הענוגה כמעיין מים חיים המוקף צמחי בר למכביר ניצב עלי דרך המלך מצפה בכיליון עיניים לעובר האורח יפה העין אשר ילגום ממימייך הצלולים וירווה צמאונו וגרונו הניחר, אחר, ישים לדרך פעמיו כצדק אשר לפניו יהלך עד יגיע למחוז חפצו אלי מכורת ארצו 2001