רוח הלטף בעת שינה תיגע ברוך לאין ערוך רוח הלטף בעת תרדמה תנעים חלומי תדרוש שלומי רוח הלטף בעת אהבה תבשם הרגע בניחוח שושן הבא משדה תלתן