הקור

החורף

מאחור

בעורף

 

הסביב

נמלא

באביב

נפלא

 

מועד

קרב

מתעודד

הלב

 

שמחה

נאחל

ברכה

לישראל