שלא תחשבו שכל דבר שאני חושב אני אומר זה כל כך מתאים לי ולא למישהו אחר תשומת הלב שאני מחפש זה קצת יחס והרבה מאד לב