אֶרֶס שְפַתָייךְ דובֶר אָהַבָה,

בְּרוךְ אִמָהִי אַת חובֶקֶת לִיבִּי.

יופְיֵיךְ שֶל שַרַף שֶיָרַד מִלְמָעַלָה,

 טִיב עֶינָייךְ חודֶר כָּל לִבְּו שֶל אָדַם.

לְאוזְנֶך אָז אֶלְחָש כָּל רָזַיו שֶל לִיבִּי,

יֵבָכּוּ אִישונָיי עָד בּואֶךְ בָּשֵנִית...