אני מציצה בכן בקנאה, מתפללות בכוונה ענקית כלכך. מאושרות שזכיתן להיות דתיות, כאילו לועגות לי שאני לא כזו.

התנערי, התנערי, מעפר קומי, אתן שרות, מנערות מעליכן את עמל השבוע.

כי בא אורך!

התעוררי, התעוררי, כי בא אוך! קומי, עורי!

שרות מכל הלב, עם כל הנשמה.

בואי בשלום, עטרת בעלה, אתן מתפללות, נכספות לרגע, דמעות בזווית העיניים.

גם בשמחה ובצהלה, חיוך עדין על שפתיים.

בואי כלה, בואי כלה.