מוזר,

דווקא את החסר אני מרגישה.

כשהוא ישנו אז הכל נמצא במקומו,

כרגיל.

אבל אז כשהוא איננו,

נעלם,

רק אז אני מתחילה להרגיש שהיה קיים.