"לית אתר פנוי מניה"

מי שמך

חומת ברזל

               בינו לבין העולם

 

ומי שמני

אוחזת במקל

אל מול

תהומות הצל והשנאה

שאתה מטיל

 

ומי שמו

קבור בחיי כעס ובדידות

נלחם בעולם

 שאתה קברת

 

ומי שמנו

בחלל הפנוי

שבו אין דין ואין דיין

והאמת תמיד נעדרת

 

(הכל בעולם שלך. דין בורא בנבראיו)