מי מעיז להילחם

במלך

מיהו השולף חרב

כנגדו

החושף לעומתו שיניו

מי מעיז להילחם במלך

על חולצה כתומה

בחולות נודדים

 

ואני-

 יכולתי להישבע

שהנה המלך

ניצב למולנו

נועץ חרבו באדמתנו

הופך ערינו לשממה

משמיע צעקה בבתינו

 

ה´ הוא המלך.