אפליה גורמת לאפלה

נקודות שחורות על כדור

מפריעות לעולם לתפקד.

נראות כמו חלב שהחמיץ

ופלש לתוך חלב נקי.

איפה ההוא שיסדר הכל

מרטין לותר קינג שמו

ישפוך קצת אור על החושך

קצת שחור על הלבן

" מבינים רק באלימות "

זה מה שלימדתם אותנו.