רק אלוהים שומע

גם בלי דיבורים

רק אלוהים יודע

גם בלי שהגיד

רק אלוהים מבין

גם בלי שהסביר

רק אלוהים מביא

גם דברים רעים

ואני

רק אני יודעת

שאלוהים מקשיב

בשקט

בנחת

אוסף את הפרטים

והופך אותם לטובים

תודה אלוהים