ראיתי דמותך העולה מתוך אדוות גל ים מתוך סבל אש ודם אך למען אהבת אדם עלית מתוך הים תכליתך תפילת תם נשאת בידך פעוט נם להנחילו את הקיים למען לא יפחד למען יחיה לעד