לשמוע אותי מתוך אחר כמו לקרוע את התנך אות אות ולומר שזו האמונה ואני אומרת ש שיר זה שיר ולא שורהאחרישורה וככה אני אדם שלם