בירור על טבעה של אכזריות  \   לאונרד כהן

עש טבע לי בשתן,

גופו האבקתי הפך לבסוף משי.

עיני זהרו בחרסינה

כמשרפה מרקדת זעירה.

 

ההיסטוריה לצידי, טענתי,

כשהניקוז צייר בכנפיו מעגלים

(לו הוא לא טבע בשתן

הייתי מושיע אותו להתייבש ברוח.)

 

inquiry into the nature of cruelty     leonard cohen

 

a moth drowned in my urine

his powdered body finally satin.

my eyes gleamed in the porcelain

like tiny dancing crematoria.

 

history is on my side, i pleaded,

as the drain drew circles in his wings.

(had he not bathed in urine

i´d have rescued him to dry in the wind.)