את אומרת לי שהדממה

קרובה יותר לשלמות משירים

אבל אם בתור מתנה

הייתי מביא לך דממה

(מאחר ואני יודע את הדממה)

היית אומרת

זו לא דממה

זה עוד שיר

והיית מושיטה לי אותו חזרה

 

gift      leonard cohen

 

you tell me that silence

is nearer to peace than poems

but if for my gift

i brought you silence

(for i know silence)

you would say

    this is not silence

this is another poem

and you would hand it back to me