מאת: סבייטלוב

תירגם מרוסית: שמואל ירושלמי

שיבקעו מילים ריקות-דלות,

השחרות לא מתה, הנָה חיה.

הנעורים הובילונו לקרבות,

בזורקם אותנו על הקרח הַקְרוֹנְשְטַטִי!

סוסי-המלחמה אותנו נשאו

בככר רחבה רצחו אותנו.

אך בדמינו החם רגלינו לעמוד חזרו

עיניים בלתי-רואות פתחנו אנו.

תקום הברית בין עורב ולוחם,

יגבר עוזינו בפלדה ועופרת,

שאדמת-אכזר דם תשתות,

שעלומים חדשים יצמחו מאפר!