האם את מחכה לי שם?

ארץ נוכריה, זרה,

האם בחירה היא או גזרה?

 

האם אטוש אהובתי,

אבואה אל הכפור?

האם תסלח לי אהובה,

כי זהו מצפוני אשר חייב

ועוד אשוב באיזה זמן אי שם מקייב

 

האם שם הוא מקומי למשך השנה?

השם, רחוק, בקור, בין הזרים,

אבין יותר את ערגתי, אל קוצייך, החוחים?

 

האם אטוש את ערגתי,

אבגוד, אגיע ואכפור?

הן יש בחירה, או שמא אין,

ורק אחת לי יש כמגדלות השן,

צחורה, זכה ובוכיה,

שכיית חמדה, ויחידה,

אמא, ארץ, אדמה.