במיטה.

מכנסיים, גופיה.

אבא ער, מקווה

שלא יגיד מילה.

מותק, נסיעה טובה.