שמו אותנו בחדר אחד וציפו שיצא ילד. ילד מצחיק, קקסים, ובעל מידות טובות. שמו אותי בחדר לבד עד שנהייתי שלד. לא ילד, לא מצחיק, לא קקסים. שמו אותי בחדר יולדות וחוץ מילדות קקסימות יסכות לא יצא ממני כלום. שמו אותי באינקובטור זרקו עלי דפים אמרו תכתוב כתבו אמור גזור ושמור ואל תהיה ילד.