העמלים, לכם השלטון והצדק!
הקץ, הקץ לעשירים!
לקראת קרב-עולם המכריע, הִיכּוֹנוּ;
משאבים ואוצרות-טבע, לא בלבד למעטים.

הקץ לניצול ולנשק!
הקץ למלחמות בחסות-בעלי-הון.
להמונים הזכות לשלוט ולקבוע;
בידיהם  העוצמה והאון!